Binnen Fanclub Hijs Hokij Den Haag is er sprake van een gelijkwaardig bestuur. Een bestuur waarbij er is gekozen voor een verdeling van taken middels specifieke aandachtsgebieden. Heb je vragen over een specifiek aandachtsgebied dan kun je hiervoor bij het betreffende bestuurslid terecht. Het dagelijks bestuur van Fanclub Hijs Hokij Den Haag bestaat uit de volgende personen:


Patricia van Galen-Wonnink: Merchandise, Financiën en Busreizen

Jaco van Galen: Merchandise en Busreizen

Linda van Gorkum: Sponsoring, Puckspel, Social Media, Communicatie, Man of the Match

Patrick de Vries: Sponsoring, Puckspel, Social Media, Communicatie


Rekeningnummer Fanclub Hijs Hokij Den Haag

NL 35 INGB 0005741305 t.n.v. Fanclub Hijs Hokij Den Haag